İlk ve Ortaöğretim Çalışmalarımız

7-18 yaş arasındaki her çocuk ve gencin güzel ahlaklı, kendisiyle ve toplumla barışık, çalışkan, sağduyulu, araştırmacı, girişimci, özgür düşünen, iyilik üreten kaliteli bireyler olarak yetişmesi için “eğitim amaçlı ve sosyal içerikli etkinlik projeleri” üretiyoruz. Projelerimizi uygulamak isteyen paydaşlarımıza danışmanlık yapıyoruz. Çocuk ve gençlerle ilgilenen eğitimci ve liderlerin düzenli olarak fikir alışverişinde bulundukları ortamlar oluşturuyor, onları harekete geçirmede yönlendirici ve motive edici rol üstleniyoruz. Çeşitli eğitim materyalleri ve modelleri geliştirerek yaygınlaştırıyoruz. Böylece hem eğitimci/liderlere hem de çocuk ve gençlere faydalı olmaya çalışıyoruz.

Amacımız,

 

 • Araştırma, inceleme ve doğal merakı gelişmiş,
 • Öğrenme istek ve zevkiyle dolu,
 • Öğrendiklerini uygulamaya çalışan,
 • Özgüvene sahip,
 • İnandıklarını savunabilen,
 • Her ortamda kendini, düşünce ve değerlerini ifade edebilen,
 • Kitapları ve Okumayı seven,
 • Estetik duyarlılığı olan,
 • Başkalarına ve çevresine karşı duyarlı ve saygılı davranan,
 • Hak ve sorumluluk bilincine ulaşmış, adil bireyler yetişmesine katkıda bulunmak

 

İzcilik

 • 68 paydaş kulüp, 1571 faal izci, 213 genç liderimizle yılda 80 İzci Kampı yapıyoruz.
 • SERİZCİ: İzcilik çalışmalarımızda ihtiyaç olan bütün eğitim materyallerini haftalık planda hazırlayarak ünite çalışmalarını verimli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. http://serizci.com
 • Evim Kampım Olsun: Bu organizasyonla izcilerimizin ev imkanları ile kendilerine kamp ortamı oluşturup, liderleri ile online iletişim kurarak, kampında mini etkinlikler de yaparak neşeli vakit geçirmeleri hedeflenmektedir.

 

Nesle Vefâ Projemiz

 • Yıldızların İzinde: Çocuk ve gençlerimizin her biri yıldızlar gibi olan model insanları yakından tanımaları, onların rehberliğinde kendilerini keşfedip, arkalarından güzel izler bırakmayı hedefleyebilmeleri amacıyla düzenlenmiş gençlik ve izcilik kampıdır.
 • Kültürüm Kimliğim: Düşün öğren, Merak ediyorum ve Farkındalık başlıklı çalışmalarla çocuk ve gençlerimizin kültürünü ve kimliğini tanımasına yardımcı olduğumuz, drama, oyun, yarışma ve el sanatlarıyla, gezi ve spor etkinlikleriyle onların çok yönlü gelişmelerine destek verdiğimiz yaz okulu çalışmasıdır.
 • Gülün İzinde: Doğada çok duyu ile gözlem yaparak, iyilik ve güzellik yolunun tefekkür edildiği yürüyüş etkinliğidir.
 • Güzel Ahlak Ajandası: İlk, orta ve lise seviyelerinde öğrenim gören çocuk ve gençlerin, 3 ay boyunca güzel davranışları öğrenip, kendilerini değerlendirebilecekleri; verilen etkinlik görevleriyle eğlenirken, öğrendiğini pekiştirebileceği bir eğitim materyalidir.
 • Evde Hayat Var: Covid-19 ile ilgili izolasyon sürecinde, çocuk ve gençlerin evde kaldığı zamanları nitelikli hale getirmelerine ve çok yönlü gelişmelerine destek olmak, süreci onlar için kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış günlük etkinlik ö
 • Tasarla Üret Genç: Çocuk ve gençlerin, kendi hayallerindeki tasarımları gerçekleştirmelerine imkân veren, planlama becerilerini ve üretkenliklerini geliştirici eğitim ve atölye çalışmasıdır.

 

Projeler;

 • Haydi Çocuklar Camiye:2019 yılında ikincisini gerçekleştirdiğimiz projemiz Türkiye genelinde 2 bin Camide 50 bin çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. 2020 yılında yapılmaya devam edecektir.
 • 253 Bin Yasin:Çanakkale savaşında şehit düşmüş 253 bin askerimizin ruhuna izcilerimiz tarafından okunup, Çanakkale’de 5000 izcinin katıldığı kamp esnasında duası yapılmaktadır.
 • Yükselt Kendini” Projesi:Çocuk ve gençlerin, kendilerini çok yönlü olarak geliştirmelerini sağlayan, belirlenen hedeflere ulaştıkça rozet vererek ödüllendiren, teşvikli ve takipli bir eğitim ve gelişim sistemidir.
 • Liderim ol: Gönüllü olarak izcilik çalışmalarına katkı sağlayan liderlerin kendilerini geliştirmeleri ve izcilere daha nitelikli katkı sağlayabilmeleri için alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimler organize edilmektedir. İzciliği tanımak ve lider olmak isteyen kişilere yönelik hazırlanmış eğitim paketleriyle çalışmayı genişleterek devam ettirmeyi amaçlıyoruz.