Üniversite Çalışmalarımız

Hedef kitlemiz; 18-27 yaş arası üniversite öğrencisi, mezun, akademik veya profesyonel hayatının ilk yıllarında olan genç bireylerdir.

Gençlerimizin fiziksel, ruhsal, sosyal, entelektüel, ekonomik boyutta kendilerini gerçekleştirmelerine; nitelikli ve özgün içerikli sevgi, eğitim, yardımlaşma, dostluk faaliyetleri ile rehberlik yaparak destek oluyoruz.

İlkelerimiz;

 • Yapılan her çalışmada nezaket, sevgi ve uyumu esas almak.
 • Gençlere kendileri, çevreleri ve Yaratıcı ile sağlıklı ve kesintisiz iletişim kurma yolları sunmak
 • Gençlerin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden uyumlu sağlıklı bireyler olmalarını desteklemek
 • Gençlere İlahi mesajı doğru, etkili ve güncel bir içerikle sunmak
 • Gençlerin hayatı anlamlandırma ve kendilerini gerçekleştirme çabalarına destek olabilmek için ihtiyaç ve beklentilerini ortaya koyan çalışmalar yapıp cazibe alanları açmak
 • Din, dil, ırk ayırımı yapmadan yurtiçi ve yurtdışındaki gençlik dernekleri ile ortak faaliyet alanlarında işbirliği ile farklı kültür ve coğrafyalarda sevgi, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek
 • Gönül ve zihinleri açık, sağduyulu(doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebilen) haysiyetli ve olumlu nitelikli bireylerin yetişmesini sağlamak için bu alandaki eksikleri tespit etmek, ihtiyaçlarını gidermek ve donatmak
 • Gençlerin yaşadıkları dünyanın akışını ve gelişmelerini doğru değerlendirmesine, geleceğe yönelik bireysel ve toplumsal kaygılarını gidermede çözümler üretebilmesine destek olmak için kritik ve analitik düşünme yöntemini zemin almak

İletişim Birimi;

Proje ortağı STK’ların Üniversite birimleri ile güçlü ve kesintisiz iletişim ağı kuruyoruz.

 • Faaliyetler:44 ilin üniversite temsilcisi ile dijital bağlantı kuruyor; beyin fırtınası, raporlama, değerlendirme çalışmaları yapıyoruz.

Sosyal Projeler Birimi;

Gençlerin kendilerini tanıyıp keşfetmelerinin, yaşadıkları hayatı anlamlı kılmalarının, sorumluluk alabilmelerinin zeminini hazırlayacak Eğitim, Motivasyon, Değer odaklı sosyal projeler üretir.

 • Faaliyetler:Online seminerler, Yaz okulları, Ekip kampları, Sosyal projeler, Eğitim projeleri, Çalıştaylar, Saha araştırmaları

Meslek Grupları;

Gençlerin mesleki ve akademik alanlarındaki bakış açılarını ve farkındalıklarını geliştirmek, Kökleri ile barışık, yaşadıkları çağın yeniliklerinin ve değişiminin farkında, çağın sorunlarına kalıcı çözümler üretebilen birey olmalarına rehberlik edebilecek ilmi ve akademik kişi ve kuruluşlarla sosyal ve dijital alanda işbirliği yapar.

 • Faaliyetler: Mesleki atölyeler, Okuma grupları, Akademik atölyeler, Tecrübe paylaşımı söyleşileri, Kariyer Planlama çalışmaları

Üniversite Toplulukları;

Üniversitelerin öğrenci toplulukları veya kulüpleri ile ortak faaliyet alanlarında işbirliği yaparak Yüksek standartları temel alarak çağa uygun, yenilikçi, herkese hitap eden, özgün ve değerleri hayata geçirmeyi hedefleyen çalışmalar yapar.

 • Faaliyetler: Öğrenci topluluklarının kuruluşlarında tüzük desteği, proje danışmanlığı, etkinlik ve tema desteği, sosyal sorumluluk projeleri

Üniversiteli Gençlik Buluşması;

Akademisyenlerle buluşmalar, ilham verici konuşmalar ve atölyeler, manevi gelişim programları, söyleşiler, yarışmalar, okçuluk gibi sportif faaliyetlerin yer aldığı, Türkiye’nin dört bir yanından genç hanımların katılımlarıyla Üniversiteli Gençlik Buluşmaları düzenlenmektedir.

E-Seminerler;

Türkiye’nin dört bir yanından alanında önde gelen uzman eğitimciler ile gençlere yeni ufuklar kazandırmak, bireysel gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

 • Doç. Dr. İbrahim IŞITAN: Manevi Gelişim Açısından Güven Duygusunun Değeri ve Önemi
 • Dr. Ayşen GÜRCAN: Sivil Toplum Hareketlerinde Sağduyu ve Vicdan
 • Dr. Kadir ÖZKÖSE: Gönül Safiyeti
 • Doç. Dr. Harun SAVUT: Hikmet ve Fıtrat Ekseninde Adaletin Temelleri
 • Dr. Celal TÜRER: Sadakati Anlamak
 • Dr. İbrahim KÜRTÜL: Bağımsızlık
 • Doç. Dr. Hanifi PARLAR: KaliteYaklaşımı ve Bütüncül Eğitim
 • Dr. Bilal KEMİKLİ: Sevgi ile Var Olmak
 • Dr. Hür Mahmut YÜCER: Modern Dünya ve Yeni Riskler
 • Dr. Nevzat TARHAN: Gençlik ve Evlilik
 • Diyetisyen Ayşe Betül DEMİR: Sağlıklı Beslenme Önerileri
 • Dr. Yavuz SELVİ: Fiziksel Hijyen Tamam Peki Ya Zihinsel Hijyen

Atölyeler;

Lisans ve lisansüstü öğrencilere açık olan bu çalışmada iletişimin en etkili ve kalıcı araçlarından olan yazmanın önemi hususunda gençlere farkındalık kazandırılmaktadır. Ayrıca gençlerin kişisel yeteneklerini geliştirerek yorum kabiliyetlerini kuvvetlendirmeleri amaçlanmaktadır. Atölyenin öncelikli hedefi olan kitap tahlili yazma çalışmaları sayesinde öğrencilerin; kitabın yazarı, amacı, konusu, elde etmek istediği kazanımlar, bu konunun önemi, yazarın metodu ve kitabı işleyiş biçimi, eserin diğer benzerleri ile kıyası gibi hususlarda değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmaları hedeflenmektedir.

 • Kendimi ve Nefsimi Keşif ve Drama Planı Yazarlık Atölyesi / Hülya Gümüştepe: Drama ve uygulama alanları hakkında geniş bilginin sunulduğu atölyede katılımcılara, drama üzerinden kendini ifade edebilme ve nefsini tanıyabilmenin yolları gö Atölyede ihtiyaç hissedilen birçok alanda drama planı yazabilme, hazırlanmış drama planlarını uygulayabilme, drama oturum planları yazabilme ve yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır.
 • Ömrünü İslam’a Adayanların Bibliyografisi Yazarlığı / Muhlise Arzu PEÇENEK: İslam bilginlerinin hayatları boyunca tercihleri, duruşları, değerleri ve mücadelelerini kritik edip, yol serüvenlerine yolculuk yaparak geçmişten geleceğe ufuk derinliği kazandırmayı amaçlamaktadır. Bilginlerin yaşadıkları dönemlerdeki önemli olaylara tanıklıkları, ilim seyahatlerindeki tecrübeleri, çağdaşlarının bilginleriyle ilişkileri hakkında bakış açısı kazandıracak; İslami yaşam becerilerinin pratikteki uygulamalarının günümüzdeki yansımalarının kritiğini yapabilme hedeflenmektedir.
 • Sağlık Alanı Yazarlık Atölyesi / Dr. Öğr.Üyesi Hilal Özkaya: Sağlık/bilim alanında iz bırakmış şahsiyetlerin biyografileri üzerinden kritik ve analitik bakış açısıyla yapılacak okumalar ve kitap tahlilleri ile katılımcıların yazarlığa ilk adımı atmaları amaçlanmaktadır.
 • Küresel Düşünme Yazarlığı Atölyesi / Kemal Yavuz Ataman:Küresel Düşünme Atölyesinde gezi, gözlem, sürgün, ıstırap, göç, savaş, zulüm, baskı, soykırım, katliam gibi olaylarla ve analiz tarzıyla yazılan tarihi, sosyal, kültürel yaşanmışlıkları ve gözlemleri anlatan kitapların tahlilleri ile gençlere dünyayı anlamaya yönelik perspektif kazandırmak amaçlanmıştır.
 • Ergenlik Psikolojisi Özelinde Psikoloji Yazarlığı Atölyesi / Ali Kemal Kastan:Psikoloji ve eğitim alanında yazılmış kitap ve makaleleri inceleme becerisi geliştirmek, ergenlik psikolojisi kuramlarını genel bir bakışla gözden geçirmek, “ergenlik dönemi” kavramı hakkında araştırma yapmak, yapılan araştırmaları yazı diline çevirmek ve bu alanda ustalaşma yoluna girmeyi amaçlamaktadır.
 • Modern Dünya ve Yeni Riskler Yazarlık Atölyesi / Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer: Postmodern dönemde toplumsal riskleri tahlile yoğunlaşmış şahsiyetlerin biyografileri ve yöntemleri üzerinden yazabilme yeteneği kazandırmayı atölyemiz gelecekte bizi nasıl bir dünya bekliyor, felaketler sonrası sosyal yaşamımız nasıl etkilenecek, modern dünyanın getirdiği riskler nelerdir? gibi soruları ele alarak gençlere ışık tutuyor.
 • Şehrengiz Yazarlığı Atölyesi / Dr. Tuğba Y. Aydeniz:Şehirler, ülkeler, seyahatnameler üzerinden dünyayı tanımak; tanıtanları tanımak, tanıtanların üslubunu, tecrübe ve yorumlarını öğrenmek, şehrengiz yazarlığı yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır.
 • Halk Sağlığı Yazarlık Atölyesi / Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker:Meşhur sağlıkçıları ve sağlık yazarlarını tanıma ve yöntemlerini yorumlayabilme ve halk sağlığı ile ilgili problemler hakkında yazma yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.